Mtb Five Kopen Ten Freerider Schoenen hdtQrBxsC
0 items
Mtb Five Kopen Ten Freerider Schoenen hdtQrBxsC
Selecteer een pagina
ALLAMtb Five Kopen Ten Freerider Schoenen hdtQrBxsCBCDEFGHIJKLMNOPQRSTURedoute Jurk In Met Kap Nude Roze La Sweater Fluweel Collections kuZPXiVWXYZ
« Terug naar indexpagina

Manipulatie, manipuleren

ma·ni·pu·le·ren (manipuleerde, heeft gemanipuleerd)17 Beste Afbeeldingen Van Work OutfitsFitness Out Workout OPZnwN80kX 1.betasten, bevoelen; 2. handig, slim beïnvloeden; Bron: Van Dale

Manipulatie is in de psychologie een begrip waarmee bedoeld wordt: de wijze van overtuigen van een persoon, om tot een bepaald idee van een zaak of een ander te laten komen door middel van beïnvloeding bij die persoon van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn persoonlijke (geloofs)overtuiging zonder daarbij ter zake doende argumenten te gebruiken. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is nauwelijks te trekken; alleen de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken. (Wikipedia).

Eerzame vrouwen, meisjes en verwijfde mannen bedreigd.

Volgens de schrijver Arend Fokke Simonsz (1755-1812) is manipuleren een aan de magnetiseurs ontleend kunstwoord. Het betekent volgens hem: “.. met de hand betasten en rondom bevoelen; , welke den Magnetischen Slaap trachtten te doen ontstaan, door middel van met de handen over de leden hunner Patiënten, naar zekeren bepaalden streek, zachtelijk te bewegen.
En hij had gelijk. De Leidse hoogleraar F.J. Voltelen (1753-1795) trekt in 1791 in een redevoering fel van leer tegen het dierlijk magnetisme dat ook in Nederland dreigde vaste voet aan de grond te krijgen. Hij ziet vooral de eerzame vrouwen, meisjes en verwijfde mannen bedreigd en beschrijft hoe de in Rotterdam en Den Haag optredende Fransman Niphond dat bewerkstelligt: ”…Hij naamelijk, dien de kunstverrichting was toevertrouwd, plaatste zijne hand op de bovenbuikzijde, met de vingers gestrekt naar den navel, daalde vervolgens met deeze zijne hand, onder eene zachte drukking, neder langs den onderbuik, lendenen en liezen, en wreef of kittelde deeze deelen op die wijze, somtijds uuren lang, – eene bewerking die men manipulatie of betasting noemt.”
Een paar bladzijden verder verrijkt de criticaster van het magnetisme de Nederlandse taalschat met nog een nieuw woord: Hij schrijft:”…..Zij naamelijk die op eene behoorlijke wijze zijn gemagnetiseerd, (men vergunne mij voor eene nieuwe zaak een nieuw woord te gebruiken)”.

F.J. Voltelen (1753-1795)

Voltelen gaat zelfs verder dan Fokke Simonsz. In een voetnoot schrijft hij: ‘Door het woord Manipulatie of betasting, in deeze Redevoering gebruikt, wordt, wel is waar, in de allereerste plaats en voornamenlijk verstaan die bestrijking of bevoeling, die den Lijder zelve plaatselijk aanraakt, doch echter niet uitgeslooten die bijzondere wijze, welke men naderhand in plaatze der eerste heeft ingevoerd, om de oppervlakte van ’t Lichaam zelve niet aanteraaken; eene geneeswijze, die, zo zij de natuurlijke gevoelens van een eerbaar gemoed zomtijds minder kwetst, aan den anderen kant een sterker bewijs schijnt opteleeveren van den rol, dien de verbeeldingskracht in dit alles speelt, gelijk bij het verslag van de leden der Academie te Parijs reeds te recht is aangemerkt.”

In de loop van de tijd krijgt de uitdrukking manipuleren een uitgesproken negatieve bijklank: een manipulator is iemand die met kunstgrepen een ander naar zijn hand zet. Los van de vraag of er aanleiding is gegeven tot deze verdachtmaking hebben vele wetenschappers om uiteenlopende redenen en met wisselend succes geprobeerd de naam van wat eens begon als animal magnétisme te veranderen.

Johan Elands

Literatuur

Mtb Five Kopen Ten Freerider Schoenen hdtQrBxsC

  • F.J. Voltelen – Redevoering van F.J. Voltelen, Hoogleeraar in de Genees en Scheikunde, over het Dierlyk Magnetismus, opentlyk uitgesprooken, by het plechtig nederleggen van den Post van Rector Magnificus van ‘s Lands Hooge Schoole te Leyden, den 8 Febr. 1791. Uit het Latyn vertaald, door J. Veirac, M.D. enz. te Rotterdam. Te Leyden by H. Mostert, 1791.
  • Arend Fokke Simonsz – Verhandelingen over Waken, Droomen en Slapen, den Magnetische slaap en het Dierlijk magnetismus – 1814, A.B. Saakes.
« Terug naar indexpagina

Hypnose de sleutel tot eigen kracht

Word gratis lid van de Hypnosecommunity

Krijg meteen toegang tot gratis zelfhypnoseaudio’s, links naar video’s over hypnose, DIY (Do it yourself) video’s, en veel informatie over hypnose.

hynosecommunity.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Video deze link kun je aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

7929 671562719 Island Effect' Stone Grijs Sweater 'frost dCxeQBoWEr
Deze website gebruikt cookies Online Klassiek Churchs Berlin Voor Heren Winkelen Suede tdCrhxsQBMeer informatie