Opvoeden moet kind gericht zijn. Ouders moeten de individualiteit van het kind leren begrijpen en respecteren. Leren omgaan met gehechtheid, nabijheid, losmaking en afstand. Hierbij spelen rijping, leren, tempo, emotie en cognitieve ontwikkelingen een belangrijke rol.  De Biologische rijping van de puber is in volle gang. Er zijn allerlei sociale verwachtingen  waar de puber aan moet voldoen. Wat betreft het sociale gedrag neemt het belang van het gezin af ten opzichte van school en het leven daarbuiten. Er ontstaan hechte vriendschappen en anderen dan de ouders worden tot nieuwe identificatiemodellenDames De Selectie Van Winkel Seychelles Grootste Sunshine 67gvfYyIb

Door middel van deze ouderavond wordt de bewustwording van ouders t.a.v. de puberteit en groepsgedrag vergroot. De ouderbetrokkenheid in de toekomst vergroot. Nadruk ligt op ouders aanspreken op hun eigen kracht en innerlijke wijsheid gericht op herkenning en een positieve benadering. Centraal thema van de avond is;

 

–       Hoe gaat je rol als ouder er uitzien als je kind in de puberteit komt of al is